FAURECIA

1.

KLIENT

Projektant i producent elementów wyposażenia samochodowego. Działa w 37 krajach, w 257 zakładach produkcyjnych, z zespołem liczącym 111 000 pracowników. 

2.

WYZWANIE

Przygotowanie i realizacja strategii komunikacji dla programu akcji pracowniczych Faur`ESO. Celem była edukacja pracowników w zakresie pojęcia i zasad akcjonariatu, który w Polsce jest praktycznie nieznany.

3.

DZIAŁANIA

Przeprowadziliśmy szereg działań edukacyjnych i zasięgowych, w tym stworzyliśmy i promowaliśmy cykl webinariów dla pracowników na temat zarządzania finansami osobistymi. Spotkania z pracownikami w zakładach produkcyjnych odbywały się według przygotowanego scenariusza. Przygotowano newsletter finansowy dedykowany pracownikom oraz serię form promocyjnych pokazujących kluczowe korzyści i najważniejsze elementy programu Faur`ESO. Opracowano również projekty graficzne, w tym plakaty, mailingi, reklamy na zamówienie.

4.

EFEKT

Pracownicy Faurecii aktywnie uczestniczyli w promowanym programie akcji pracowniczych. Utrwalono wizerunek firmy dbającej o swoich pracowników, zwiększono również ich świadomość w zakresie zarządzania finansami osobistymi.