SEC Newgate CEE partnerem merytorycznym World For Ukraine

Agencja SEC Newgate CEE została partnerem merytorycznym wydarzenia World For Ukraine – inicjatywy wspierającej odbudowę i dalszy rozwój Ukrainy. Szczyt W4UA to 2-dniowy event, skupiający przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych oraz osób fizycznych zaangażowanych w pomoc Ukrainie.

World For Ukraine 2023 to druga edycja wydarzenia stworzonego, by wspólnie zidentyfikować kluczowe wyzwania w odbudowie Ukrainy oraz wypracować realne, skuteczne rozwiązania w drodze ku rozwojowi tego kraju. Tegoroczny szczyt odbędzie się w dniach 28-29 września w Rzeszowie. Podczas W4UA odbędzie się 20 paneli poświęconych pomocy humanitarnej, zdrowiu, sprawiedliwości, dezinformacji i odbudowie Ukrainy.

Jednym z tematów tegorocznej edycji będzie walka z dezinformacją. Uczestnicy przeanalizują obecny krajobraz kampanii dezinformacyjnych, podkreślając ich wpływ na politykę, media i opinię publiczną. Omówiona zostanie także rola nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji w kształtowaniu krajobrazu dezinformacji, podkreślając wyzwania i możliwości, jakie stwarzają. Panel ma na celu pogłębienie rozumienia dezinformacji oraz zbadanie potencjalnych strategii przeciwdziałania jej skutkom w ujęciu międzynarodowym. Jednym z panelistów tego obszaru dyskusji będzie Maciej Powroźnik, Managing Partner SEC Newgate CEE.

Ostatnie dwa lata, od rozpoczęcia konfliktu zbrojnego w Ukrainie pokazały, że dezinformacja jest realnym zagrożeniem i stanowi poważne wyzwanie dla życia społecznego i politycznego. Nie tylko w kontekście lokalnym, ale przede wszystkim międzynarodowym. Panel dotyczący wojny dezinformacyjnej będzie okazją do pogłębienia naszego zrozumienia tego problemu i poszukiwania skutecznych strategii przeciwdziałania mu. Nasze wsparcie Szczytu W4UA to jednocześnie wyraz naszego zaangażowania w pomoc Ukrainie – mówi Maciej Powroźnik, Managing Partner SEC Newgate CEE.

Wśród omawianych na wydarzeniu aspektów szczególne miejsce zajmują zagadnienia gospodarcze, m.in. wzmocnienie pozycji społeczności uchodźców, pokonywanie barier dostępu do rynku ukraińskiego dla inżynierów i firm budowlanych, kryzys energetyczny oraz kwestie zrównoważonego rozwoju. Obecni na wydarzeniu praktycy biznesu, eksperci prawa międzynarodowego oraz profesjonaliści z izb handlowych wypowiedzą się również, w jaki sposób zasady środowiskowe, społeczne i zarządzania (ESG) mogą leżeć u podstaw odbudowy Ukrainy.