Kluczowe wnioski z ESG Monitor:

Zabezpieczenie cen energii i przejście na odnawialne źródła energii na liście priorytetów naszego kraju.

Zapewnienie bezpiecznych i przystępnych cenowo dostaw energii i paliw – to jeden z trzech wiodących priorytetów dla przyszłości naszego kraju – wg respondentów, którzy wzięli udział w polskiej edycji SEC Newgate ESG Monitor.

  • Ankietowani wskazywali także na potrzebę zaadresowania rosnących kosztów życia, wzmocnienia gospodarki czy przejście na odnawialne/czyste źródła energii.
  • Zagadnieniem ESG, które jest najważniejsze dla polskich firm jest ochrona środowiska – wskazywało ją u nas 34% respondentów. 
  • Wśród najgorzej ocenianych branż w kontekście ESG znajdują się w Polsce: górnictwo i surowce, przemysł lotniczy i przemysł chemiczny.
  • Ponad 80 proc. polskich respondentów uważa, że sprawy w naszym kraju idą w złym kierunku. A to oznacza, że jesteśmy najbardziej pesymistyczną nacją wśród wszystkich badanych w SEC Newgate ESG Monitor.

SEC Newgate ESG Monitor to globalne badanie przeprowadzone na ponad dwunastu tysiącach respondentów z 12 krajów. Jego celem jest monitorowanie świadomości i zainteresowania kwestiami ESG. Tegoroczne wyniki tego badania, które po raz pierwszy objęły także Polskę, potwierdzają obawy związane z wojną na Ukrainie, skutkami pandemii, rosnącymi cenami energii, dużym skokiem inflacji.

Wśród trzech najważniejszych priorytetów dla przyszłości Polski, ankietowali wskazują: konieczność zajęcia się rosnącymi kosztami życia (41%), potrzebę wzmocnienia ich gospodarki (33%) oraz potrzebę zabezpieczenia cen dostaw energii i paliw (32 %). Zapytani o kwestie, które są dzisiaj najważniejsze dla naszego kraju, polscy respondenci wymieniali w dalszej kolejności: zapewnienie dla wszystkich odpowiedniej opieki zdrowotnej (32%), poprawę płac i warunków dla pracowników (26%), zapewnienie bezpiecznych i przystępnych cenowo dostaw żywności (18%), poprawę zdolności obronnych naszego kraju (17%), przejście na odnawialne/czyste źródła energii (14 %), zarządzanie skutkami wojny rosyjsko-ukraińskiej (13%), zdecydowane działania na rzecz zmian klimatycznych (11%). 

W odpowiedziach na pytanie otwarte dotyczące jednej kwestii ESG, która zdaniem respondentów jest najważniejsza dla firm w Polsce, ochrona środowiska była wyraźnym liderem. W Polsce ochrona środowiska (34%) była zdecydowanie najważniejszą kwestią, a następnie prawa pracownicze (10%) i problemy społeczne (6%). Polacy wolą także, by ciężar działań ESG spoczywał na korporacjach. Ankietowani uważają, że dużo ważniejsze jest działanie firm na rzecz ESG niż ich osobiste działanie, które przekłada się na decyzje zakupowe.

  • Znaczenie firm podejmujących działania w kwestiach ESG – średnia dla Polski to 7,5 na w skali 1–10, gdzie 10 znaczy ‘ekstremalnie ważne’.
  • Znaczenie kwestii ESG w codziennych decyzjach zakupowych konsumentów (średnia dla Polski to 5,9 w skali 1-10).
  • Oba te wyniki były niższe niż w innych krajach!

Jeśli chodzi o ocenę ESG w konkretnych branżach, najgorzej w oczach polskich respondentów plasują się branże: górnictwo i surowce (4,8 w skali 1-10), przemysł lotniczy (5,2 w skali 1-10), przemysł chemiczny (5,2 w skali 1-10). Z kolei najlepiej oceniane branże w kontekście ESG to: platformy zakupowe (marketplace) oraz e-commerce (6,0 w skali 1-10), technologia i telekomunikacja (5,9 w skali 1-10), usługi bankowe i finansowe (5,8 w skali 1-10). W skali światowej, najwyższe wyniki otrzymały: sektor opieki zdrowotnej, supermarkety i branża edukacyjna/szkoleniowa – to one zostały ocenione najlepiej, tuż za nimi znalazły się technologia i telekomunikacja, rolnictwo i hotelarstwo. Ogólnie najniższe noty otrzymały przemysły chemiczny i górniczy.

Jednocześnie Polacy uważają, że sprawy w naszym kraju idą w złym kierunku – tego zdania jest 82% ankietowanych i jest to najwyższy, negatywny wynik wśród wszystkich państw! SEC Newgate ESG Monitor pokazuje, że w Polsce, mniej niż co piąty uczestnik (18%) czuje, że jego kraj zmierza we właściwym kierunku. To znacznie poniżej średniej światowej, gdzie blisko połowa (46%) uważała, że sprawy w jego kraju zmierzają w dobrym kierunku.

Polacy najniżej ze wszystkich nacji oceniają firmy – zarówno te duże, jak i te małe. Polscy respondenci ESG Monitor przyznali najniższe noty ze wszystkich badanych nacji zarówno dużym firmom (5,5 w skali 1-10) oraz małym przedsiębiorstwom (5,1 w skali 1-10). Zupełnie odwrotnie, uczestnicy badania ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich najwyżej ocenili zarówno małe, jak i duże firmy. Co ciekawe, ankietowani ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Singapuru przyznali, że bardziej w kontekście ESG cenią firmy duże niż małe. Z kolei mieszkańcy USA, Australii, Niemiec, Szwecji i Wielkiej Brytanii przyznali znacznie wyższe oceny mniejszym przedsiębiorcom niż wielkim korporacjom. 

W Polsce  zainteresowanie tematyką ESG nadal jest umiarkowane (6 w skali 1 – 10), na pewno niższe w porównaniu ze średnią światową (6,5). Zainteresowanie poszczególnymi filarami ESG było wyższe niż ogólne zainteresowanie, przy czym kwestie społeczne otrzymały najwyższe oceny (średnia ocena 7,4), a następnie środowiskowe (7,2) i zagadnienia związane z zarządzaniem (6.5). 

Zofia Bugajna-Kasdepke
Relacja Agaty Nowotnik i Szymona Dziewięckiego
16 lipca 2024
Opinia Agaty Rychlik, Creative Director SEC Newgate CEE
4 czerwca 2024