MENNICA POLSKA

1.

KLIENT

Mennica Polska to spółka o ugruntowanej pozycji rynkowej i ponad 255-letniej tradycji, notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 1998 roku. Jej działalność skupia się na trzech segmentach: produktów menniczych, płatności elektronicznych oraz inwestycji deweloperskich.

2.

WYZWANIE

Wraz z dywersyfikacją biznesu niezbędne stało się kompleksowe wsparcie w zakresie komunikacji zewnętrznej z opinią publiczną i inwestorami, zarządzania sytuacjami kryzysowymi oraz pozycjonowania eksperckiego.

3.

DZIAŁANIA

Od 2014 roku wspieramy spółkę w skutecznej komunikacji, skierowanej ku grupom kluczowych interesariuszy. Działania obejmują m.in. budowanie pozytywnych relacji z dziennikarzami oraz plasowanie publikacji w najbardziej opiniotwórczych mediach. Agencja oferuje bieżące wsparcie zarządu w sytuacjach kryzysowych, a także utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami działu marketingu, włączając się w działania promocyjne związane z nowymi produktami oraz inwestycjami spółki. 

4.

EFEKT

Konsekwentne działania komunikacyjne przyczyniły się do zbudowania rozległej sieci kontaktów oraz regularnych publikacji z udziałem spółki w najbardziej wpływowych mediach branżowych i ogólnopolskich.